Mølhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150214-2

Fredningsnr.
28147

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Tingsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vindmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1923, Geodætisk institut. "Mølhøj", 3 x 16 m. Toppens østside uregelmæssigt afgravet; nordfoden afplø- jet. Skeldige over sydfod. Træer og krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mølhøj," nu kun Ruin af en Høj, men aabenbart fordum anseelig, nu ca. 2 M. h., anlagt af Muld paa en naturlig Grusbanke, hvorved dens Størrelse synes betydeligere. Ca 1/3 mod Ø. er uregelmæssig afgravet, mest til Bunden eller under samme. Ogsaa de andre Sider ere noget afgravede, mest i gammel Tid. Noget over Bunden ses i Højsiden Dele af en Ring, ca 2/3 M. br., 6 M. i Tværmaal, dannet af et enkelt Lag Sten, 15-20 Cm. br. Dens centrale Del er i den bevarede Del af Højen. Højen ligger i Agermark. - Iflg. Medd. er der i den søndre Side, nærmere Toppen end Foden, tæt under Overfladen, fundet 3 Lerkar med brændte Ben samt, næppe i noget af Karrene, en smal Bronzepincet. - En i Sognet udbredt Tradition vil vide, at der ved Højen har været Tingsted og afleder Sognets Navn heraf. Præsteberetn. af 1808 meddeler, at der fordum stod en Mølle paa Højen. Monumentet er ikke egnet til Fredlysning, ej heller til Undersøgelse.

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mølhøj", 3 x 16 m; toppens Ø kant uregelmæssigt afgravet; nordfoden afpløjet. Skeldige over sydfod. Træer og krat i ager. Fredet under Geod. Inst. 23/8 1932.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med gl. løvtræer, græs og krat især på sydsiden.Beliggende med ager mod syd og græsmark mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)