Dreslette
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-3

Fredningsnr.
38134

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1896, Jørgen Larsen Diplom Afmærkn.: MS 1925, J. Raklev. Et udgravet dyssekammer, 2,35 m lang, 1.75 m bred, sat af 6 bæresten og med indgang fra ØNØ. To dæksten hviler dels på bærestenene, dels på indskudte, mindre sten. Gang og tær- skelsten borttagne. Rest af en jordhøjning om kamrets SØ- side.
Undersøgelsehistorie  (8)
1896 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1897 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En sløifet Langdysse, hvoraf nu staar tilbage et Gravkammer som nu er fredlyst. Dyssen har vistnok været 80' til 100' lang. Der skal have været 3 Gravkamre. Det er det midterste af disse som nu staar tilbage. Dyssen er 5' 2" bred, 7' 6" langt, har to Sidesten mod Syd,tre Sidesten mod Nord, en Endesten mod Vest, mod Øst er Kammeret aaben. Udenfor denne Aabning skal tidligere have været en Gang med Fem Sten paa hver Side. Over Kammeret er to Dækstene. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et udgravet dyssekammer, 7'5" l. 5'6" br., sat af 6 bæresten og med indgang fra ønø. To dæksten hviler dels på bærestenene, dels på indskudte, mindre sten. Gang og tærskelsten borttagne. Rest af en jordhøjning om kamrets sø. side. Fredl. 9/10-1896.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Et udgravet dyssekammer fundet som beskrevet. Den i fredningsteksten omtalte indgang fra ØNØ ses ikke. På S-siden ligger en del marksten, der har ligget der længe. En stor gammel hyld gror op igennem dyssekammeret. Dyssekammeret ligger ude midt på en opdyrket eng langt fra offentlig vej og ser sørgelig ud. Det ligner mest af alt en stor bunke sten, der ligger hulter til bulter. Så ikke MS-stenen. Fandt en del ildskørnet flint SV for dyssen. Er der mon tale om en nedpløjet langdysse ? Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: OBM 3931
Odense Bys Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)