Vielandshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-4

Fredningsnr.
38133

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/10 1901, A. Pedersen Damsboe. Diplom Afmærkn.: MS 1925, Raklev. En langdysse, "Vielandshøj", 112' (35,15 m) lang i retning N-S, 69' (21,65 m) bred. Dyssen indeslutter 2 gravkamre, begge 5'3'' (1,60 m) lange, 3' (0,95 m) brede og dannede af 6 sidesten (2 mod nord, 2 mod syd, 1 mod øst, 1 mod vest); over det nordlige kammer, ved højens midte, 1 stor dæksten. (Vestlige Hovmark). NMI: ......retning N-S, 60' bred. .........
Undersøgelsehistorie  (9)
1897 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vielandshøi" en fra Syd til 1/2 " lang, fra Øst til Vest 69' bred Høi. Den østlige ende er en Del afgravet, ligesom der i den østlige Del er en større Fordybning, hvor der formodentlig er ryddet en Stensat Grav. Midt i Høien er en stensat Grav, hvorom Dæksten. I den vestlige Halvdel en stensat Grav uden Dæksten. Se omstående Side [skitse]. Der er ingen synlige Randstene. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestlige Hovmark, En langdysse, "Vielandshøj", 112' l. i retning n.-s., 60' br. Dyssen indeslutter 2 gravkamre, begge 5'3" l., 3' r. og dannede af 6 sidesten 2 mod n., 2 mod s., 1 mod ø., 1 mod v.); over det nordlige kammer, ved højens midte, 1 stor dæksten. Fredl. 4/10-1901.

1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5039
Fyns Stiftsmuseum

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fælt molesteret langdysse, 3,3 x 29,0 x 17,0 m., hvor syvende Frederik har været på besøg. Højen er p.g.a. den voldsomme udgravning meget uregelmæssig og der er to frilagte dyssekamre. På V-siden gror nogle gamle, forblæste frugttræer. S-ligste dyssekammer måler indvendigt 2 m. Ø/V, 1,5 m. N/S og er 1 m. dybt. Langsiderne består hver af 2 sten, mens enderne består af 1 sten. Overliggeren mangler. N for ovennævnte dyssekammer endnu et dyssekammer med overligger, der dækker hele kammeret. Har samme udvendige mål som ovennævnte. På V-siden står en stor forblæst tjørn, der hælder hen over overliggeren. Yderst dekorativt. På højens V-side gror nogle stærkt forblæste frugttræer. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. 7. Frederik. Stor langdysse med to frilagte kamre yderst på klinten af den gamle litorina-havbund. Ses tydeligt nede fra stranden. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)