Revlhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150303-7

Fredningsnr.
24141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 x 22 m. Pløjet i firkant. Toppen har en 7 m bred flade, hvori et lille hul. I NV et dybt skår.
Undersøgelsehistorie  (7)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj, 2.00-2.50 m. høj, ca. 16 m. i Tværmaal i N-S, ca. 22 m. i Ø-V, afpløjet i uregelmæssig Firkant. Den miderste af de 3 "Revlhøje" (se Højene [sb.] no. 6 og 8). Toppen stærkt affladet; den frembyder nu en ujævn, rund Flade, ca. 7 m. i Tværmaal. Lidt over Foden i Syd og Sydøst ligger 4 større Sten paa Rad. I Nordøst et dybt Skaar fra Top til Fod, ca. 3 m. bredt; Siderne ellers nogenlunde hele. I SSØ nær Toppen ses en Samling paa 6-7 større og mindre Sten med Toppene lavt over Græsset. [sb. 6-8] De 3 "Revlhøje" har ligget højt paa Ryggen af et langstrakt Bakkedrag; dog no. 6 noget lavere end de 2 andre. Bevoksning: 1980: Græs

1948 Tinglysning
Det Kulturhistoriske Centralregister

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 x 22 m. Pløjet i Firkant. Toppen har en 7 m bred Flade, hvori et lille Hul. I NV et dybt Skaar.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Revelhøj". Firkantet afpløjet med 7- 10 m plan, ujævn topflade. I V-skråning 2 lavninger. Beskadigelse: Natur: a) Erosion i SØ-del: i 1-2 m´s højde på skråning et 0,3 m højt og ca. 8 m langt brud, der nu er mosklædt. b) erosion i SV-del: 3 m langt og 1/2 m højt brud, hvori sten stikker frem. Delvist mosklædt (foto 18:15) c) erosion i SV-del: 1 1/2 m langt og 0,2 m højt brud,delvist mosklædt. (gammelt kreaturskader?). Affald: ved Ø-hjørne 2 store stenbunker og en gammel metalharve (film: 18:13). genbesigtigelse den 30111981: Markredskaber fjernet, men stenen ligger stadig på højens østside. Afgravningerne på højens top, SØ-SV og NV-side synes at være af ældre dato, som hævdet af ejeren. De naturlige skader omfatter en rævegang på S-sidenn og ved afgravninger på NV-siden er græstorven skredet på et stykke, så der står en 0,2 m høj kant. Årsagen er formentlig naturlig erosion, og jeg påtaler det derfor ikke. Ejer hævder at højen har haft sit nuværende udseende incl. stenen -siden hans overtagelse af gården i 1964. Der sandsynligt ud. Ejeren har lovet at fjerne stenen. i følge ejeren skulle der have ligget 2 ligende høje dels på højdepunktet umiddelbart N for Revelhøj, dels på marken Ø herfor, men uvist hvor. Højene er fjernet før ejeren blev født, på kommunens foranstaltning som beskæftigelse for fattighusets beboere i begyndlesen af dette århundrede. Placeringen af højen N for Revelhøj er markeret på målebordsbladet. CHB den 27.5.1988: Højen i udmærket stand. Stenene ligger der ganske vist endnu. Men de virker ikke særlige skæmmende, ses ikke fra vejen og beskytter højen. Sagen afsluttet. ** Seværdighedsforklaring ** Meget flot placeret i landskabet, synlig viden om. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt og synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)