Låddenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-16

Fredningsnr.
381330

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøjen Låddenhøj. 22 m Ø-V, 12 m N-S, ca. 5 m høj. Højen har kraftigt afgravede sider i syd og nord. Fire randsten i det sydøstlige hjørne og enkelte sten i syd og nord.
Undersøgelsehistorie  (22)
1861 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efterretning om gravning i "midten" af højen til bunden. Her fandtes et 3 alen langt og 1 1/2 alen bredt "gravkammer" af sten. Stenkisten indeholdt (brændte?) stumper af ben samt bronzegenstande. Disse skulle være afleveret til jægermester Langkilde på Frederiksgave. Disse fund er ikke de senere (i 1878) indsendte.

1871 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Urne indeholdende en bronzenål med fladt guldbelagt hoved fundet ved gravning i højen. Urnen stod i toppen af højen, "5-6 alen" over bunden, og var af finere materiale end de øvrige ca. 5 urner fundet i højen. Urnerne fandtes i øvrigt primært i den østlige side og var alle omsat af sten, nogle tillige dækket af lerlåg. Bronzegenstande fra urnerne blev afgivet til herregården Frederiksgave "til indsendelse til museet".

1872 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samtidig med findernes kvittering for dusøren indsendtes yderligere oplysninger om fundomstændigheder, bl.a. om tilstedeværelsen af randsten omkring højen. Endvidere efterretning om fund af 1-2 urner i høj eller bakketop på nabomarken (sansynligvis sb. 56 "Egehøj").

1872 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I danefædusør for de to guldgenstande udbetaltes 43 rdl., 48 sk. til finderne, to karle.

1872 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indsendelse af de i 1872 fundne genstande fra højen (B 753-58), samt meddelelse om tidligere gravninger og fund .

1872 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse af fund af urne, indeholdende brændte ben, armring og nål af guld, enægget kniv med antenneformet greb og 4 stykker klapreblik, stangknap, ragekniv og 2 ringe af bronze. Desuden fandtes en lille klump, muligvis af rav. Urnen stod i en lille stensætning med dæksten over. Skitse af genstande i sagen. (Mus.nr. B 753-58).

1875 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overdragelse af bronzefund fra godsejer Damsbo via Løjtnant Broch-Rasmussen. Mus.nr. B 1938-41.

1878 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beretning om aftagning af jord fra højen i 1875, hvorved der i højens sydlige side fandtes en stenkiste med brændte ben samt bl.a. et bronzesværd. Mus.nr. B 1892-93.

1883 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indsendelse af guldring B 3254 og udbetaling af danefædusør (14 kr.) til ingeniør Winkel.

1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To jernbanearbejdere fandt ved gravning i højen bl.a. en guldring og bronzesager. Mus.nr. B 3254.

1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg. korrespondance mellem ingeniør Winkel og museet drejer det sig om Lodnehøj (Højens navn tilføjet brev fra museet).

1888 Køb af genstand til museum
Fyns Stiftsmuseum
Køb af fund fra Lodnehøj for 30 kr. Genstandene blev oprindelig overgivet til jægermester Langkilde fra godset Frederiksgave "til indsendelse til museet". Købet omfattede: bronzesværd, 2 armringe, 4 tutuli, syl, bælteplade, bronzekniv, rester af brikvævet bælte; desuden et samlet fund bestående af: bronzedolk, bronzeplade, tutuli o.a. brudstykker af genstande samt rester af uldtøj. FS 4054-60.

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lodnehøi". Oprindelig en stor, rund Høi, der Tid efter anden er afgravet, saa at der nu kun staar en omtrent firkantet Knold tilbage omtrent 24' høi, 30' i Tværmaal. Ved Sløifningen af Høien er der gjort flere Fund af Bronzegienstande, saaledes Nationalmuseet B 753-58. B 1892-93. Saavidt er der af Eieren yderligere ved Borttagelse af Fyld, paa Høiens Bund mellem en Del Stene fundet Levninger af Træ, hvorpaa laa uldent Tøi og derpaa flere Bronzegienstande - iblandt andet runde Plader af Bronze (Tutuli?) Dette Fund er solgt til Museet i Odense. (FS 4054 ff).

1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2684
Fyns Stiftsmuseum
Højen måler nu 2,5 m høj , 14 m lang i Ø-V og 5 m bred, stejle sider samt overpløjede rester henholdsvis 6 og 17 m bredde. Diameteren er dermed ca. 28 m. Burde udgraves.

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54-347
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2297/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F2491/68
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Lodnehøj Beliggende og synlig i dyrket mark Højen er kraftigt afgravet i syd og nord. Højens centrum er kegleformet. 4 randsten i det sydøstlige hjørne er bevaret in situ. Enkelte (rand)sten i syd og nord. Bevoksningen fortrinsvis af fyr og vild kirsebær er ca. 50 år. Højens bredde nord-syd ca. 12 meter og 22 meter øst- vest . Højden målt i højens tilbageværende centrum ca. 5 meter.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en gravhøj der ligger i dyrket mark . Gravhøjen har tidligere været stærkt forstyrret

Litteraturhenvisninger  (1)
Henrik Thrane, Odense Bys Museer
Fyns yngre broncealdergrave
2004
Vis på bibliotek.dk