Aarslev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150307-20

Fredningsnr.
24142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 24 m. Toppen sænket.
Undersøgelsehistorie  (6)
1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj i vestre Udkant af Aarslev Skov, bevoxet paa alle Sider med Gran og høj Bøg, Toppen dog fri, kun i Midten en Ask. Toppen trugformet afgravet med Højsiderne ragende ca. ½ m. op over Midten; desuden runde Afgravninger nær Toppen i Nord og i SV. Højen er 2.50 m. høj, ca. 24 m. i Tvm. Ligger paa Toppen af Banke med stejlt Fald i V. og S. Ingen Randsten synlige. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 24 m. Toppen sænket.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I højtoppen 3 huller a, b og c. A: Ca 4,5 m stort rundt hul, ca. 0,6 m dyb. B: Ca 2 m. x 3 m stort hul, 0,2 - 0,3 m dybt. (b og a er sandsynligvis sammen hul). C: 3 m stort rundt hul, ca. 0,3 m dybt. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med løvtræer overvejende bøg. Heraf flere væltede. Sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)