Snave
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-17

Fredningsnr.
38135

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/9 1896, Offer Hansen Diplom Afmærkn.: MS 1925, J. Raklev. Et udgravet dyssekammer, 2,10 m lang i retn. N-S, 1,30 m bred, nu dannet af 4 bæresten (1 bæresten mod V borttaget) samt 1 tærskelsten mod syd. Anselig dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende stensat Gravkammer, med en Endesten mod Nord, to Sidestene mod Øst, en Sidesten mod Vest, en Sidesten er her borttaget, mod Syd nu lavere Indgangssten. Dæksten over Graven. Fredlyst.

1897 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et udgravet dyssekammer, 6'8" l. i retning n.-s., 4'2" br., nu dannet af 4 bæresten (1 bæresten mod vest borttagen) samt 1 tærskelsten mod syd. Anselig dæksten. Fredl. 25/9-1896 og 5/11- 1897.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Et dyssekammer. Fundet som beskrevet. En hel del marksten har ligget omkring dyssekammeret i uendelig mange år. Der pløjes for tæt - burde tale med brugeren af marken om det. 4 bæresten og en kæmpeoverligger. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammeret ligger utroligt smukt og ses viden om.

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1921
Odense Bys Museer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)