Skovbjerghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-18

Fredningsnr.
39133

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kogegrube, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: 1962, ejerlavet er Dreslette. (tidl. Snave). Tingl.: 25/9 1896, Offer Hansen. Diplom Afmærkn.: MS 1925, J. Raklev En høj, 2,50 x 10,00 m. Bevokset med en del yngre træer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Jordhøi "Skovbjerghøi" - 8' høi 44 ' i Tværmaal. Fredlyst. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj i ager, 8' x 32'. Ved besigtigelsen i 1954 bevokset med en del yngre træer. Fredl. 25/9-1896 og 5/11-1897.

1976 Privat besigtigelse
Journal nr.: 2162
Fyns Stiftsmuseum
En oppløjet kogegrube med sodsværtede håndstore sten og brændt ler, 2 m SØ for højen.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smukt kuplet høj beliggende på bakketop. Bevokset med en del ældre træer (eg, tjørn, bøg) samt, randen rundt, med en "fodpose" af hyld, rose, slåen og tjørn. Højen er synlig fra en meget stor del af det omgivende landskab, herunder fra offentlig vej og fra landsbyen Dreslette, og ville vinde betydeligt som landskabselement, hvis i hvert fald "fodposen" og nogle af træerne på selve højen fjernedes. På højfoden en smule spredte marksten, dog ingenlunde i påtaleværdigt omfang. Mål: 2,2x18x18 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)