Moesgaard

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-13

Fredningsnr.
25151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 10 m. I midten hul, hvori ses et par sten. En stor sten ligger ovenpå højen.
Undersøgelsehistorie

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj af Sten, 0,8 M. h., 8 M. i Tværm. Paa Toppen af en større Sten. Bevoksning: 1980: Græs

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m. I Midten Hul, hvori ses et Par Sten. En stor Sten ligger ovenpaa Højen.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Let kuplet. I toppen et 1,3 m stort hul, der er o,3 m dybt. I hullets vestside ligger en 1,25 m - 0,6 m stor sten. Beskadigelser: Tilføjelser: Ved nordlige højfod er opsat et Ø-V gående hegn. 2 stolper herfra er placeret i højens side eller fod. §53: N for hegnet og inden for højfodens 5 m findes nyplantede nåletræer (1-3 år gamle). CHB 270588: Hegnet er fjernet men ædelgranner er der stadig helt op til højfoden. Bevoksning: 1980: Græs

1981 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med grantræer samt små birk.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø
Foto, oversigt