Sandhaver
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-26

Fredningsnr.
39131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
En rund høj, ca. 15 m i tværmål, 1,50 m høj. Overfladen noget forstyrret af rævegrave. Næppe udgravet. I ungskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1927 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 294/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om høje med randsten i skovområder.

1928 Museal besigtigelse
Journal nr.: 294/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i ristykning, 2 x 20 m., fladagtig. Rævegrav i top.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund høj i ungskov, ca. 15 m i tværmål, 1,50 m høj. Overfladen noget forstyrret af rævegrave. Næppe udgravet.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, temmelig forgravet af ræve, iøvrigt uskadt. Ingen synlige sten. Er på mb afsat ca 30 m for langt mod V; er (som trykt på 4 cm kort) beliggende med sin Ø-fod tangerende den sydlige forlængelse af mark/skovskel n for højen; faktisk indgår højens Ø-fod i et lavt skeldige mellem to skovparter. Dette skeldige udgør forlængelsen i lige linje af nævnte mark/skovskel. Mål: 2x22x22 m. Fr:nr: 3913-1 Høj. 0,5 x 18 x 15 m. Udflydende højrest, i gammel tid noget forgravet. Lidt SV for midten en kantrejst sten 1,6 m lang, o,6 m høj, orienteret Ø/V. Stenens S-vendte flade afkløvet i nyere tid. Antagelig bæresten af et i øvrigt sløjfet kammer. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)