Røverhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-39

Fredningsnr.
251427

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 3,5 x 28 m (SV-NØ) x 23 m (NV-SØ). I sydlige halvdel et 2,5 m bredt plateau i ca. 2 meters højde efter undersøgelse i 1920. I sydøstlige del, henover højen, er der i 1988 foretaget udgravning til vej og støttemur. Beliggende i villahave. V-Ø hen over højen 1 plankeværk. På nordøstlige del et stort egetræ.
Undersøgelsehistorie  (9)
1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Ladegaardsskoven: En Rundhøj, 21 M i Tværmaal, og 3 M høj bevokset med Bøgetræer. Toppen afgravet. [[1951: Ødelagt. I Højen en Stengrotte m. Trappe fra N.]]

1919 Museal udgravning
Journal nr.: 228/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved udgravning afdækkedes en centralgrav i form af opløst stammekiste (grav C), en lille stenkiste med stenkappe og enkelte brændte ben (grav B) samt en portion brændte ben under en stenlægning (grav C). Højen har haft en stenkreds og var bygget i 2 faser svarende til gravanlæg C og B. Forud for undersøgelsen fandtes et lerkar med brændte ben, urnegrav fra jernalder.

1988 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: D.18/88-1
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
En planlagt tilbygning vil berøre periferien af højen.

1988 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3351
Moesgård Museum
Et krumt snit ind i højfoden påviste to højfaser adskilt af en væksthorisont. Desuden 2 flækker der ikke med sikkerhed kunne henføres til nogen af højfaserne.

1989 Tinglysning
Journal nr.: F53-3803
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3803
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 3,5 x 28 m (SV-NØ) x 23 m (NV-SØ). I sydlige halvdel et 2,5 m bredt plateau i ca. 2 m's højde efter undersøgelse i 1920. I sydøstlige del, henover højen, er der i 1988 foretaget udgravning til vej og støttemur. Beliggende i villahave. V-Ø hen over højen 1 plankeværk. På nordøstlige del et stort egetræ.

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj i skel mellem to matrikler.

Litteraturhenvisninger  (0)