Jægerskoven
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-27

Fredningsnr.
25148

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 25 m. Restaureret 1946.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Jægerskoven: En vel bevaret Rundhöi, 25 M. i Tværmaal og 4 M. höi, bevokset med Grantræer. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 667/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m. Restaureret 1946.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 6-7 m stor let hvælvet topflade med mange sten. Fra VnV højfod føres en sti op til højtoppen. Ved stiens nordside er sat en række sten og det SV-kvadrat af topplalnet er også stenhegnet. Den nævnte stil fortræker ned ad ØSØ-skråning. Beskadigelser: Færdsel: Hel topplanet og den ca. 1,5 m brede sti er under vegetation. På nordlige skråning en mindre, ca. 0,6 m bred sti, der er ca 0,1 m dyb. - Skaderne er ikke alvorlige. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med store løvtræer. På især sydsiden desuden tæt bevokset med krat/hindbær.

Litteraturhenvisninger  (0)