Kirkeskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-30

Fredningsnr.
251415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,50 x 19 m; en del af nordsiden bortskåret af vej.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Kirkeskoven: En Rundhöi; Veien fra Aarhus igjennem "Friheden" til "Frederikshöi Kro" har bortskaaret en Del af Höiens Nordside. Tværmaalet har været omtrent 19 M. og Höiden omtrent 1½ M. En Del Huller ere gravede hist og her i Overfladen af Höien. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 19 m; en Del af Nordsiden bortskaaret af Vej.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I Toppen et 1,5 m stort hul, 0,2 m dybt. I NØ er der en stejl skrænt ned til vejen. Ved højfoden er der 3 sænkninger i NNV,V og SV. I dette områder er de yderste 5 m forholdsvis fladt med de nævnte ujævnheder. Kommenter: Hvis højen ligger på en lille bakke, er den ca. 18 m i diameter - ikke sandsynligt. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. På højen fire gamle løvtræer samt en masse små bøg. Synlig fra offentlig vej.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
På højen 4 gamle løvtræer samt en hel masse små selvsåede træer (antagelig bøg). Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)