Smørhaver
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-27

Fredningsnr.
39132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Rester af en runddysse, ca. 15 m i tværmål, 1 m høj. En del mindre randsten er bevaret i syd, vest og nord. I toppen rævegrave og andre gravninger ligeså inden for stenkredsen i nord. I højens østlige parti rester af et dyssekammer; 3-4 sidesten ses, tillige 1 lidt øst for kammeret forskudt dæksten. I skoven Smørhaverne.
Undersøgelsehistorie  (8)
1927 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 294/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om høje med randsten i skovområder.

1928 Museal besigtigelse
Journal nr.: 294/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj i ristykning. Fladagtig, ca. 15 x 1 m. Bred sænkning i top, der er kraftigt forstyrret af gravninger. Randsten op til 1/2 m høje (ca. 30 stk).

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I skoven Smørhaverne rester af en runddysse, ca. 15 m i tværmål, 1 m høj. En del mindre randsten er bevaret i syd, vest og nord. I toppen rævegrave og andre gravninger, ligeså inden for stenkredsen i nord. I højens østlige parti rester af et dyssekammer; 3-4 sidesten ses, tillige 1 lidt øst for kammeret forskudt dæksten.

1976 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 637
Fyns Stiftsmuseum
Anmeldelse om samme høj i skoven.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, hvis højfyld rejser sig ca 1,5 m over omgivende terræn, og som er omsat med en næsten ubrudt kæde af mindst 25 randsten hele vejen rundt. Ca 3 m V for højen ligger en næsten 2 m lang sten. Højen er noget forgravet som beskrevet i fredningstekst, men har dog i det store og hele en intakt profil. Der kan ikke erkendes nogen "rester af et dyssekammer" (jfr. fredningsbeskrivelsen), hverken i højens østlige del eller iøvrigt. dette kan dog skyldes, at højen er dækket af kvas fra opstamning af den skønsmæssigt 10-15 årige grankultur, der er plantet på og omkring den, men beror dog snarest på fejltolkning af tilfældige sten, el. lign. Mål: 1,5x13x14 m. Bevoksning: 1987: Nålekrat/-træer

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)