Ladegaardsskoven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-38

Fredningsnr.
25147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,50 x 8 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Rundhöi, 8 M. i Tværmaal og 1½ Al. höi, bevokset med Bögetræer. I Nordsiden sees enkelte rygstore Stene. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 8 m.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 5-6 m stor plan top med en 1,5 m stor sænkning, 0,10 dyb og i veslige topflade en 2,5 m x 1,5 m stor sænkning, 0,30 m dyb. I NØ-skråning en 5 m stor sænkning, ca. 0,3 m dyb. Beskadigelser: Græstæppet er slidt af topfladen. Ny tinglysning bør foretages. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. Helt dækket af mindre bøgetræer og krat. Desuden et stort bøgetræ på siden mod NV.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med et stort bøgetræ på siden mod NV samt en masse små selvsåede bøge på højsiderne. På toppen krat.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og et enkelt løvtræ ved foden i NV. Højen er blevet plejet for nylig. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)