Nældemose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-28

Fredningsnr.
39134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rekatangulært dyssekammer i rtn. Ø-V, i indvendigt mål 1,80 m langt, 0,90 m bred. Overligger mangler. I nordsiden 2 bæ- resten, ligeså i syd, 1 endesten i vest, 1 i øst. Rest af langdysse. Udgravet 1951 af Fyns Stiftsmus. Ligger 10 m fra strandbrinken.
Undersøgelsehistorie  (7)
1951 Museal udgravning
Journal nr.: 826/51
Fyns Stiftsmuseum
Sagen mangler opfølgn. ved reg.

1951 Museal udgravning
Journal nr.: 826/51
Fyns Stiftsmuseum
Kammer udgravet og restaureret.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rektangulært dyssekammer i retn. ø.-v., i indvendigt mål 1,80 m l., 0,90 m br. Udgravet 1951 af Fyns Stiftsmuseum. Overliggeren mangler. I nordsiden 2 bæresten, ligeså i syd, 1 endesten i vest, 1 i øst. Ligger 10 m fra strandbrinken. Rest af langdysse.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rektangulært, hellekistelignende dyssekammer orienteret Ø/V og sat af ialt 6 lige høje bæresten: 2 på hver langside, 1 for hver ende. Alle bærestenenes øvreender er i niveau med den omgivende jordoverflade; kammerets bund er (efter udgravning i 1951) 0,7 m under denne. Indvendige mål: 1,9 x 0,8 m. Ca 5 m V for kammeret ses 3 store jordfaste sten (heraf tilsyneladende de 2 frilagt ved udgravning) udgørende en ca 4 m lang, N/S-lig række - sandsynligvis randsten i V-enden af den formodede langdysse. Endnu en mulig randsten ses i skovbunden 5 m N for kammeret, og på stranden ligger, umiddelbart under kammeret, 2 sten der meget vel kan ligne nedrasede randsten. 5 m Ø for kammeret ses en svag fordybning, i hvilken en kantrejst sten med en sydvendt kløveflade står. Dette kunne være levn af endnu et kammer. Nogen højning omkring kammeret kan ikke erkendes, kun tilgroede jordbunker, muligvis fra tømningen i 1951. Fredningen bør udvides til at omfatte et areal omsluttet af kystklinten i S, de 3 randsten i V, den enlige (rand-)sten 5 m N for kammeret, og i Ø den have, hvortil anlægget grænser op, dvs. 16x10 m. Kammeret ligger nu kun 4 m fra kanten af den stærkt eroderede klint, der altså siden 1954 er rykket 6 m ind. Med fortsat uændret nedbrydningshastighed (1 m på 5 år) vil kammeret (kamrene) være under nedstyrtning om ca 20 år. Dette bør evt. foregribes med en arkæologisk undersøgelse. Mål: 0,7x16x10 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)