Sahrahøi
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150408-2

Fredningsnr.
251426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vandbeholder/Vandtårn, Nyere tid (dateret 1900 - 1999 e.Kr.)

Fredningstekst
"Sarahøj". Høj ca. 24 x 5 m. I toppen nedgravet et cirkulært betonfundament ca. 7 m i diameter ca. 1 m dybt (rest af vand- tårn). Højoverfladen ujævn efter gamle gravninger og stier. Bevokset med græs og træer.
Undersøgelsehistorie  (11)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ret velbevaret Rundhöi "Sahrahöi," 33 M. i Tværmaal og 5¾ M. höi. Den har oprindelig været omsat med en Krans af store Stene. Höien er nu bevokset med unge Bögetræer og en Sneglegang er indskaaren i dens Sider.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ombygget til Vandtaarn.

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2624
Moesgård Museum

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4099/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4099/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4099/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-1747
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
"Sarahøj". Høj ca. 24 x 5 m. I toppen nedgravet et cirkulært betonfundament ca. 7 m i diameter ca. 1 m dybt (rest af vandtårn). Højoverfladen ujævn efter gamle gravninger og stier. Bevokset med græs og træer.

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1747
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Foden noget udflydende mod nord. Højen er bevokset med en del ældre bøgetræer. Beliggende i skovstykke i tæt bebygget område.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)