St. Thorshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150404-2

Fredningsnr.
251314

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Urnegrav (stenomsat), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/8 1894. Købt. Afmærkn.: MS 1896, løjtnant Lassen.. "Store Thorshøj", 3 x 25 m; lille nedgravning i top.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Genstand givet til museum
Moesgård Museum

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ödelagt Rundhöi "St. Thorshöi". Den nordlige Halvdel er urört. Tværmaalet har været ca. 24 M. Höiden er nu 2 3/4 M. Fölgende Fund fra denne Höi opbevares i Aarhus Museums hist. Afdeling: No 3456 Et Broncesværd el. Dolk, 13'' 5''' langt. Klingen er 10'' lang. Grebtungen, som i den yderste Ende er omböiet er 3'' 5''' lang. Til Sværdet, paa hvis Grebtunge sidder en Rest af Sværdfæstet, hörer nogle Rester af Træ og Læder af Skeden og et lille Stk Bronce, vistnok Rester af en Kniv. No 3459 1) En Lerurne med Laag samt en Broncesyl, som tilligemed brændte Menneskeben laa indeni Karret. 2) Et lignende Kar med Laag, i hvilket fandtes 2 Øskener af Bronce til en Sværdskede. 2 Stk Bronceblik - det ene med indgraverede Cirkelornamenter (Rest af en Niptang) og en Trekantet Broncekniv med faststøbt spiralformet Greb. Dette Kar (2) med Indhold er senere blevet indsendt til Nationalmuseet. Forannævnte Oldsager fandtes af Indsidder af Stavtrup C Andersen den 25' og 26' April 1894. I den sydöstlige Side af Höien - lidt höiere end midt imellem Foden og Toppen af samme - stod de to Kar. Begge Kar vare omgivne med Stenfliser og stode i en Afstand fra hinanden af omtrent 1/2 M. De vare fyldte med brændte Ben og imellem disse laa de ovenævnte Gjenstande. I den sydöstlige Side - midt imellem Toppen og Bunden af Höien - laa der en Röse af hovedstore Stene, overhvælvende en aflang og firkantet Stenkiste, brolagt i Bunden, indvendig ca: 1,95 M lang fra N-V til S-Ø, 62 cmt bred fra N.Ø.-S.V. og 46 cmt dyb, bygget af ved Siden af hinanden og paa Kant stillede Stene af Störrelse, at en Mand akkurat kunde tumle dem. Paa Brolægningen laa et ubrændt Menneskeskelet med Hovedet i N.V. og liggende paa Ryggen. Ved Skelettets venstre Side laa det ovennævnte Sværd. Ovenpaa Skelettet var der et 4 cmt tykt Lag Sand, og her ovenpaa var Kisten fyldt med hovedstore Sten, idet der ikke var Overliggere paa Kisten. No 3493. Et stort rundbuget Kar, et bægerformet do og et kopformet do alle fra Jernalderen, stode lidt Nordost for ovennævnte Kiste. Der var en Dynge Haandsten over Karrene. Bevoksning: 1980: Græs

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Thorshøj", 3 x 25 m; lille Nedgravning i Top. FM 1896 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Stor Thorshøj". I vestside en 1/2 m top en 3 m stor sænkning ca. 1/2 m dyb. I NØ-del af højtop en 1,5 m stor rund fordybning, o,3 m dybn. Fra østlige del af højtop og mod Ø-NØ en 4 m lang og op til 2 m bred sænkning. Ca. 1/2 m dyb. Tilføjelser: Ved SØ-højfod står et cementrør (1/2 m højt og ca 1m i diameter), omvendt ved udlægninger af motorvejssystemet). ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj i højgruppe. Vid udsigt. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj bevokset med græs og et enkelt træ ved foden i nord. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)