Svinnestel

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150404-6

Fredningsnr.
251310

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 25/8 1894. Købt. Afmærkn.: MS 1896, løjtnant Lassen. "Svinnestel", 1,50 x 16 m. Rester af fodkrans i N. Synes at være bygget af sten.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Rundhöi. Ligger paa en imod Syd skraanende Banke. Höiens Navn er: "Svinnestel". Tværmaalet er 16 M. og Höiden 1½ M. Synes at have været omsat med Krans af store Stene, af hvilke nogle endnu findes paa Nordsiden. Siderne og Toppen ujævne. Synes at være en mægtig Stenröse. Bevoksning: 1980: Græs

1896 Tinglysning
Det Kulturhistoriske Centralregister

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen "Svinnestel", 1½ x 16 m. Rester af Fodkrans i N. Synes at være bygget af Sten. FM 1896 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Svinnestel" Toppen er en 8,5 m x 6,0 m stor sænkning, ca. 1/2 m. dyb. Via en 3 m bred grøft lihøjtoppens sydside fortsætter den ned ad sydskråninge, som er udfladet. I N-Skrån ing ved højfod i 0,5 m´s højde en stor sten. Østlige højskråning stejl og lige i N-S retning. Afsætning: Direkte efter målbordsblad. Beskadigelser: Affald: S for høj mod V ca. 50 m fra høj strækker sig en lavning den fyldes op med affald (træ, grene, hø, slten, Zinkbalje) og stendynger - ikke regulere losseplads, men snarere brugt af gården. §53: 50 m. V for højen ligger en stor nu græsbevokset jorddynge. %0 m N for høj ligger en 4-5 m høj, ved 50 - 60 m lang jorddynge i retning Ø-V. N for den grusgrav. Sammen med andre jorddynger som ødelægger højgruppens virkning. Omgivelser: SV for højen ligger et større område udyrket hen, heri en del jordbunker, affald og store sten. 50 m N for høj stor jordbunke og bagved grusgrav. CHB: dern 18.5.1988: Grugravområderne omkring 2513: 6 - 15 er i det store hele pænt retablerede og højene pæne og velpassede. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod syd. Enkelte sten er synlige mod nord (rester af fodkransen). Bevokset med enkelte træer og krat især mod øst. Beliggende i ager/grusgravsområde?

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Bevokset med græs, hyben, hyld mm.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto
Oversigtsfoto
Oversigtsfoto
Oversigtsfoto
Foto, oversigt