Bering Østergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150404-32

Fredningsnr.
251318

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/8 1894. Købt. Afmærkn.: MS 1896, løjtnant Lassen. Langhøj, 4 x 30 m. Enkelte randsten i S. I NV-endens top ses flere store sten. Lidt afgravet i VNV-siden og på overfladen, der er ujævn.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langhöi, 21 M. bred, 30 M. lang og 4 M. höi. Den har været omsat med en Krans af store Stene, af hvilke nogle endnu findes hist og her i Udkanten, navnlig paa Sydvestsiden. I Toppen af Nordvestenden ses Overkanten af flere store Stene, der synes at staa paa Kant. Höien er lidt afgravet i Vest-Nordvestsiden, samt paa Overfladen. Bevoksning: 1980: Græs

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 4 x 30 m. Enkelte Randsten i S. I Nordvestendens Top ses flere store Sten. Lidt afgravet i VNV-Siden og paa Overfladen, der er ujævn. FM 1894 MS.

1948 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 264/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse af ulovlig beplantning på syv fredede høje ved Bering Østergaard. Formentlig drejer det sig i hvert fald om sb. 32-33 og 35-36.

1949 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 264/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den langagtige høj er Ø-V vednt med en høj vestende og en flad østende. Generelt er overfladen meget ujævn. I vestenden ses i toppen en 4 m stor og 0,3 m dyb sænkning, der fortsættes ud mod højfoden mod nord. På¨den S*-skråning af vesttoppen en 1 m stor sten. Den østlige del består af et plant 6m x 10 m stort område, der hælder let fra V mod Ø. Området ligger 1,2 m lavere end vestendens top. Den vestlige og østlige del er i højens nordskråning adskilt af en ca. 2 m brd grøft. Beskadigelser: På den flade østlige del af højen et 6 m x 5m stort område med forbrændt træ og jern, kvas og hø. Store og små (søm feks.) ligger mellem hinanden. - Der har været et stort bål her og græset er svedet helt væk. (Film 20:24) ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, i højgruppe. Vid udsyn. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Bevokset med græs, krat og buske. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)