Bering Østergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150404-33

Fredningsnr.
251316

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/8 1894. Købt. Afmærkn.: MS 1896, løjtnant Lassen. Høj, 3,2 x 25 m. Lidt afgravet i top og nordside. Enkelte randsten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En vel bevaret Rundhöi, 25 M. i Tværmaal og 3,20 M. höi. Lidt afgravet i Toppen og i den nordlige Side. Synes at have været omsat med en Krans af store Stene, af hvilke nogle endnu findes hist og her i Udkanten af Höien. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 264/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse af ulovlig beplantning på syv fredede høje ved Bering Østergaard. Formentlig drejer det sig i hvert fald om sb. 32-33 og 35-36.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 25 m. Lidt afgravet i Top og Nordside. Enkelte Randsten. FM 1894 MS.

1949 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 264/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I top 5 m stort hul, ca. 0,4 m dybt. Ved højfod sider flere sten: 1 sten 2 m oppe ad skråninge i ØNØ, 4 sten (hvoraf 3 kan være randsten på plads) i sydskråning 1-4 m oppe fra højfod. 2 sten i SV ved højfod. 1 sten 3 lml oppe ad nordskråning. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj i højgruppe. Vid udsyn. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2008. Højen er bevokset med 10-12 løvtræer samt græs.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Bevokset med græs og store træer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)