Bering Østergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150404-35

Fredningsnr.
251317

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/8 1894. Købt. Afmærkn.: MS 1896, løjtnant Lassen. Høj, 3,50 x 24 m. Noget afgravet i V og SV.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ödelagt Rundhöi. Store Huller ere gravede i Höiens Østside. Den er 23 M. i Tværmaal og 3,20 M. höi. Höien er bleven restaureret og Fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1894 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 24 m. Noget afgravet i V og SV. FM 1894 MS.

1948 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 264/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse af ulovlig beplantning på syv fredede høje ved Bering Østergaard. Formentlig drejer det sig i hvert fald om sb. 32-33 og 35-36.

1949 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 264/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Udfladet Sø-skråning. I retning VNV fra top mod ØSØ en 3 lm bred grøft. I høj toppen er grøften ca. 3 m lang og 0,2 m dyb, hvorefter den er 4 m lang og ca 1/2 m dyb på øvre skråning. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj i højgruppe. Vidt udsyn. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Bevokset med hybenkrat på nordsiden. Derudover græs samt et par egetræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)