Storhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150405-4

Fredningsnr.
26142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (stenomsat), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 25 m. Nordfoden afpløjet; om vestfoden skelgærde. Fra nordvest stor dyb afgravning, der har fjernet toppen; sydøst derfor stor, flad afgravning. Sydsiderne fortrampet af kreaturer. (Ejeren lovet at hegne).
Undersøgelsehistorie  (6)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, fordum "Storhøj," nu kun ca. 1,7 M. h., idet det øvrige er afgravet, saaledes at kun mod N. og Ø. noget af den gamle Overflade ses. Lidt V. for Centret mindre Hul, der naar Bunden. Centralgraven er dog sandsynligvis idet væsentlige bevaret. I de øvrige, fjærnede Dele af Højen er fundet en stenomsat Urne med brændte Ben.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 25 m. Nordfoden afpløjet; om vestfoden skelgærde. Fra NV stor, dyb afgravning, der har fjernet toppen; SØ derfor stor, flad afgravning. Sydsiden fortrampet af kreaturer. (Ejeren lovet at hegne)

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og en del krat. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)