Moesgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150406-5

Fredningsnr.
25152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Kunstigt anlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 16 m. På toppen en moderne dysse.
Undersøgelsehistorie  (7)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Skoven) Høj, 1,5 M. h., 16 M. i Tværm., væsentlig bygget af Sten. Paa Toppen staar en formentlig moderne Dysseopbygning af 3 lodretstaaende Bæresten og en Tærskel, der indeslutte et lille Rum 0,70 x 0,90 M. br. Stenene ere 0,40 M. tykke; den paa dem hvilende Bæresten 1,10 x 1,05 M. br. 0,55 M. tyk. Tærskelen mod Ssv. Paa Moesgaard vidstes, at Stenene ca. 1830 vare rettede op, men intet om, hvem der havde opstillet dem. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 16 m. På toppen en moderne dysse.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 4-5 m stor plaln, let hældende topflade. På toppen et kunstig dyssekammer, I SØØ-Skråning en 3 m stort sænkning, der er 0,3 m dyb. 3 randsten i henholdsvis V, SSV og ØSØ. Beskadigelser: 7-15 m N for højfod ligger en 8 m x 3 m. stor sten- og jorddynge ca. 1 m høj. Afmærkning: På toppen en 1,3 m høj pryddysse bestående af 4 bæresten og 1 overligger. CHB, den 27.07.88: Bunker er gl. og kan egentlig ikke siges at skæmme særligt. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4082/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flad sænkning i SØ. Bevokset med små selvsåede bøge.

Litteraturhenvisninger  (0)