Skovmøllen
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150406-6

Fredningsnr.
25153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Th. Mathiassens beskrivelse ved berejsningen 1948: Høj, hovedsagelig bestående af sten, 1,25 x 9 m; ujævn overflade. I sydsiden to oprejste, flade sten og en nedvæltet overligger, vistnok opstillede i ny tid. Beskrivelse efter restaureringen 1958: Højning, ca. 7 m lang og 5 m bred i retningen sydsydvest-nordnordøst (nordenden af en langdysse). I vestsiden står som afgrænsning af hø- jen 5, ca. 1 m høje randsten synlige. I syd, hvor højen på grund af afgravning er afsluttet sliskformet, står nogenlunde midt for smal- siden to resterende sten fra et dyssekammer, svagt hældende mod hin- anden. Højen hegnet med rafter af hensyn til løsgående kreaturer.
Undersøgelsehistorie  (9)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Højrest, kegleformet, ca. 2,0 M. h., 12 M. br. Den ses delvis at være dannet af ret store Sten. Tre større, fladagtige Sten ere formentlig i nyere Tid sammenstillede i søndre Side som Indgangen til et Kammer. Højresten er mulig ikke den centrale Del af den oprindelige Høj. Bevoksning: 1980: Græs

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning, ca. 7 m lang og 5 m bred i retningen sydsydvest-nord-nordøst (nordenden af en langdysse). I vestsiden står som afgrænsning af højen 5, ca. 1 m høje randsten synlige. I syd, hvor højen på grund af afgravning er afsluttet sliskformet, står nogenlunde midt for smalsiden to resterende sten fra et dyssekammer, svagt hældende mod hinanden.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1075/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet og restaureret 1958 af Forhistorisk Museum, Århus. Højen hegnet med rafter af hensyn til løsgående kreaturer.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1043/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, 7 x 5 m, 1 m høj. I S.-Siden 2 Sidesten af Kammer; i V.-Siden 5 ret store, tætstillede Randsten.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lang-høj / dysse-grav. SV- NØ orienteret langdysse. I Nø-gavl 4 store udvæltede randsten. Midt i SV-gavl 2 lodretstillede sten med flade indersiden, der stgår i en indbyrdes afstand på 0.8 m. sidefladerne er orienteret i langhøjens længde (moderne konstruktion?). I den NV-langside helt op til SV-gavl står 5 tætstillede randsten. På nær de SV-5 meter er hele højen gennegravet og området er skømmet af en kuperet overflade med huller, jordbunker og stenbunker. Bør plejes: Bør restaureres, idet anlægget er helt ødelagt og ligger i et ca. 30 - 35m stort område, der omgives af jordvolde. CHB, den 27.08.88: Anlægget øjensynlig restauret og fremtræder ganske pænt. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)