Langballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150406-22

Fredningsnr.
251429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
IKKE TINGLYST. Rundhøj 120 cm høj og 13 m i diameter.
Undersøgelsehistorie  (4)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, ca. 1,2 M. h., 13 M. br., paa en naturlig Banke. Ved søndre Fod staar 2 og er borttaget 1 Randsten. I Toppen ses Rester af et Kammer i N. til V. - S. til Øst, nemlig 2 Bæresten paa Plads, 1 mulig lidt rykket fra opr. Plads. En større, kløvet Sten (Dækstenen?) henligger mod Syd. Over Højen gaar et Jordige; den nordre Side er afpløjet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
IKKE TINGLYST. Rundhøj 120 cm høj og 13 m i diameter.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Høj med dyssekammer. På bakketop. Højen er bevokset med et par gamle bøgetræer samt lidt små selvsåede bøge og andet lavt krat/buskads.

Litteraturhenvisninger  (0)