Constantinsborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150407-2

Fredningsnr.
25142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/8 1894. Propr. Alfred Pontoppidan. Afmærkn.: MS 1896, løjtnant Lassen. Høj, 2,2 x 16 m; enkelte randsten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En vel bevaret Rundhöi, 16 M. i Tværmaal, 2,20 M. höi. Den har været omsat med en Krans af store Stene, af hvilke nogle findes hist og her i Udkanten. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 16 m; enkelte Randsten. FM 1894 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Let hvælvet. I højtop et 2 m stort rundt hul, ca. 0,3 m dybt. Ved højfod i SØ SSV 2 små forsænkninger. I den sidste ses 2 randsten. 8 synlige randsten. Beskadigelser: I retning NNV-SSØ går et traktorspor midt over højen. De 2 hjulspor ses på begge højsider som en op til 45 cm bred og 18 cm dyb rende. - værst i NNV-siden- Hjulsporet er ca. 1- 2 år gammelt (min.)' Bevoksning: De gamle fyrretræer står på skråningen. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Dækket af brombær og enkelte hyld. Alle gamle skader er groet til. Randsten ses under krattet.

Litteraturhenvisninger  (0)