Constantinsborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150407-9

Fredningsnr.
25141

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/8 1894. Propr. Alfred Pontoppidan. Afmærkn.: MS 1896, løjtnant Lassen. Høj, 3 x 20 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En vel bevaret Rundhöi, bevokset med Bögetræer, 20 M. i Tværmaal, 3 M. höi. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. FM 1894 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hvælvet. Ved højfod i V en mulig randsten. Afsætning: Visuelt + overført fra målebordsblad. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM sten på NØ-siden. Højen er helt dækket af krat og små selvsåede træer.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Bevokset med krat og unge løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)