Ormslev
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150407-19

Fredningsnr.
25135

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)
Stenpakning

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Kogegrube, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/6 1891. Købt. Dyssekammer af 6 bæresten, 1 dørsten og 2 dæksten; gang af 2 sten.
Undersøgelsehistorie  (16)
1875 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Genstand givet til museum
Moesgård Museum

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et nu fritliggende kisteformet Gravkammer med Gang. Fredlyst 30' Mai 1891. Da Gravkammeret for omtrent 25 Aar siden [ca. 1870] blev udgravet fandtes følgende Oldsager, som nu opbevares i Aarhus Mus. hist. Afdeling: No. 2643 En lille Lerskaal " 2644 Et opskærpet Flintspyd " 2645 Et Spyd af Flint. Endvidere fandtes: 1 Økse af Flint, 2 á 3 smaa Lerkar, 1 Ravperle, samt 2 Spyd af Flint; hvor disse sidstnævnte Sager kom hen vides ikke. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1894 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 6 Bæresten, 1 Dørsten og 2 Dæksten; Gang af 2 Sten. FM 1891 MS.

1975 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1863
Moesgård Museum
Oppløjning af keramik og sten foran dyssekammerets gang.

1975 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.297/75
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1975 Museal restaurering
Journal nr.: 1863
Moesgård Museum

1975 Museal udgravning
Journal nr.: 1863
Moesgård Museum
Ved udgravning af dyssekammeret og gangen fandtes en del keramik og flint: tværpile, fligede pile, flækker og skrabere. I en afstand af 3-4 m fra kammeret løb i en bue en 2 m bred stenpakning. Langs stenpakningens inderside var der 4-5 stenfri områder, som muligvis er spor efter randsten. Under og uden for stenpakningen fremkom forskellige gruber. 3 kogegruber fandtes uden for stenpakningen.

1975 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1176/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj/dyssekammer. Dyssekammeret består af 6 bæreten, 2 gangsten og 1 tærskelsten. Over kammeret 2 dæksten. Det jordfri kammer måles indvendigt 1,5 m x 2,4 m og en ca. 1m højt. Gangen er 1,6 m lang. Ved østlige randfod ligger en stor sten. Højen er omgivet af et ca. 2-4 m udyrket område. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer med bæresten, dæksten og tærskelsten. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 602-0047
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stendysse ved Ormslev.

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Dysse. Højen omkring dyssen er græsklædt. Der ligger meget brændt flint. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)