Elsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150602-4

Fredningsnr.
231416

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,50 x 13 m. Stejl vestside. I nordsiden dybe indgravninger. En del af toppen sløjfet, med dybe huller. Nyplantede graner.
Undersøgelsehistorie  (6)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Rundhøj, 2.50 m. høj, 13 m. i Tværmaal, spredt bevoxet med Fyrretræer og Løvbuske. Ødelagt ved 2 store Afgravninger, en i NV-Siden, 7-8 m. bred og strækkende sig fra Top til Bund, en omtrent i Højens Midte, fra Top til lidt over bund; mellem disse 2 Afgravninger staar en smal Rygning tilbage. Denne Ødelæggelse er 12-14 Aar gammel; der blev ved den Lejlighed fundet "Lerpotter".

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 13 m. Stejl Vestside; I Nordsiden dybe Indgravninger. En Del af Toppen sløjfet, med dybe Huller. Nyplantede Graner.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Græsklædt. Det store træ på toppen er fældet. En høj stub står tilbage. Beliggende i grønt område. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)