Rævehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150604-20

Fredningsnr.
231411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m. Stærkt forrodet af ræve. Høje graner.
Undersøgelsehistorie  (6)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Høje [sb. 20-21] i den vestre Udkant af Lisbjerg Skov; den største ([sb.] 20) vestligst, granbevoxet, 3-3.50 m. høj, 18-20 m. i Tværmaal, i Toppen en Nedgravning, i Siderne flere Rævegrave; den kaldes "Rævehøj"; der fandtes for en halv snes Aar siden i dens Top et Par Lerbægre fra romersk Jernalder foruden "en Spandfuld Skaar"; […]. Den Bakkeknude, hvorpaa disse 2 Høje ligger; falder stejlt af strax Øst for Høj [sb.] 21.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. Stærkt forrodet af Ræve. Høje Graner.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Alle træerne på højen er fældet. Højen er bevokset med lidt krat og bregner samt to helt små løvtræer mod øst. Den står dog overvejende uden bevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)