Buskebanke
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080205-17

Fredningsnr.
381327

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Syd for Glamsbjerg og med udsigt over Helnæsbugten ligger en samling af Danmarks største og mest imponerende gravhøje. Kun fire høje kan ses i dag (Buskehøj, Bohøj, Drengehøj og Lusehøj), men på disse morænebakker med udkig over Helnæs Bugt har tidligere tronet mange andre høje. Omkring storhøjene Lusehøj, Bohøj og Buskehøj er alene 10 mindre høje sløjfet på marken.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Buskehøj" Meget stor rundhøj, 9 m høj, 90 m (Ø/V) x 75 m (N/S). Fladt topplateau, ca. 12 m i diameter; i østkanten af dette en recent, mindre nedgravning, 0,4 m dyb, 2 x 4 m. Hele vejen rundt om højen, i niveau 1-2 m over terræn, ses en omløbende, ca. 2 m bred afsats.
Undersøgelsehistorie  (8)
1860 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 550,i
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På landmåler C.Hempels kort fra 1860 er højen afsat mrk. H, "Den største Høi paa disse Marker".

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en rund Høi "Buskebanke". Undersøgt af Fred. VII. I Høien var en lille Grav, sat af 6 Stenskaller. Deri fandtes en Bronzekniv, en Stangknap af Bronze, fire Hængesmykker af Bronze. Af Guld fandtes en Naal, to Stangknapper og en Armring. Nationalmuseet 26415. B 1395.

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg. inventarprotokol og højens udseende kan fundet og dermed Fr.VII's undersøgelse ikke knyttes til denne høj.

1977 Museal besigtigelse
Journal nr.: 285
Fyns Stiftsmuseum
Ved besigtigelse fremtrådte højen som en regelmæssig højning med en ca. 10 m bred plan top. Et stykke nede ad siderne er der en slags afsats. Højen er 8 m. høj og kan ud fra sin form og størrelse være et voldsted (motte?). Det kan således ikke være den af A.P.Madsen nævnte "Buskebanke - Rester af en rund Høi".

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2024/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1998 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 285
Odense Bys Museer
Prøveboringer, pollenprøve og oprensning af et mindre gravet hul i toppen af "Buskehøj" for at afklare, om højen er naturlig eller menneskeskabt. Undersøgelserne dokumenterede, at højen er menneskeskabt. Ved boringerne stødtes på sten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0021
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)