Lusehøj
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080205-16

Fredningsnr.
38138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Den sydfynske Lusehøj har med en højde på ca. 6 m og en diameter på 36 m været en af Danmarks største gravhøje. Den blev første gang udgravet i 1861 for Frederik 7. I bunden af højen fandt man en stenkiste med en meget rig brandgrav fra yngre bronzealder. En fonem og sjælden bronzespand fra Centraleuropa var benyttet til gravurne. Heri lå den dødes brændte knogler indsvøbt i et stykke fint linnedstof sammen med kostbare gravgaver af guld, bronze, rav og bjergkrystal. I 1970’erne undersøgte det daværende Fyns Stiftsmuseum de sørgelige rester af Lusehøj. Arkæologerne fandt da endnu en rigmandsgrav fra yngre bronzealder med overdådige gravgaver af guld og bronze, som dog var meget ødelagt efter en tur på ligbålet. Ved udgravningen fik man også ny viden om gravhøjens tilblivelse. På stedet havde der oprindelig ligget fire små gravhøje fra en tidligere periode af yngre bronzealder. Ved opførelsen af storhøjen blev disse ældre høje dækket af enorme mængder græstørv. I 1975 blev Lusehøj genopbygget og har nu omtrent samme imponerende størrelse, som da den blev anlagt til ære for de to magtfulde bronzealdermænd.
Anlæg og datering  (12)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Bautasten, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Antropologiske undersøgelser.

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Dyrkningsspor, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Vogndel, Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)
Vognkasse?

Fredningstekst
Lusehøj, 5 x 36 m let konisk form, græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (18)
1861 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved udgravning af Lusehøj fandt jægermester Langkilde 13 alen (ca. 8 m) inde i højen og i en dybde af 9 alen (ca. 5,5 m) et "gravkammer" på ca. 1½ alen (0,9 m) i tværmål, dannet af flækkede sten med en hel sten som overligger. Stenkisten indeholdt en bronzespand med korsformede hankebeslag, anvendt som urne. Som låg var benyttet en buet bronzeplade dækket af et harpikslag med indtrykkede ravstumper, og derpå var urnen pakket ind i groft uldtøj og en kohud. Bronzespanden var fyldt med brændte ben, indsvøbt i et stykke fint linnedstof, og derunder lå det kostbare gravgods: en edsring af guld, to stangknapper af guld og to af bronze, to rageknive af forskellig form samt to-tre små (stærkt fragmenterede) bronzekar. I bunden af stenkisten fandtes en celt med rester af træskaftet. Fundet blev overdraget til Frederik 7. og indlemmet i hans oldsagssamling med undtagelse af guldarmringen, som han forærede til Grevinde Danner. I 1862 oversendte han de fire stangknapper af henholdsvis guld og bronze foruden prøver af harpiks og tekstil til Museet for nordiske Oldsager.

1862 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev fra Fredrik VII's livskytte Jørgensen med afskrift af Langkildes beretning til kongen om udgravningen.

1865 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter Frederik 7.'s død blev hans oldsagssamling, herunder den resterende del af Lusehøj-fundet fra 1861, overdraget til Museet for Nordiske Oldsager.

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi sløifet. "Lusehøi". De sidste Rester af Høien sløifedes for en Snes Aar siden [ca.1877]. Høien er i sin Tid undersøgt af Fred. VII. Der fandtes to Stangknapper af Guld, 2 dito af Bronze, en Stump Bronze hvorpaa en Guldplade i Harpixmasse. Nationalmuseet 20080-84. Bevoksning: 1985: Græs

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lusehøj, høj 5 x 36 m let konisk form, græsklædt i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1975 Museal udgravning
Journal nr.: 164
Fyns Stiftsmuseum
Ved udgravningen af højen viste denne sig at være opbygget af græstørv mellem risgærder udgående radiært fra højens centrum. Den var opført i yngre bronzelader periode V, havde oprindelig været ca. 6 m høj og 36 m i diameter og omsat med randstenskæde. Storhøjen er anlagt over to centrale begravelser fra periode V, henholdsvis den i 1861 udgravede stenkiste, indeholdende en bronzespand anvendt som urne og et rigt udstyr (grav AM), og endnu en rig brandgrav i en fletværkskasse (vognkasse?) dækket af en halmmåtte (grav GX). Gravgodset af guld og bronze var dog helt ødelagt af ligbålet. Desuden dækkede storhøjen fire ganske lave høje, ca. 5 m i diameter, hver indeholdende adskillige per. IV-brandgrave i urner eller i mindre stenlægninger, og med et enkelt udstyr. Under de fire små høje fandtes fire brandgrave (periode IV) nedgravet gennem gammelt marklag med ardspor, som dækkede en ældre bronzealders boplads (periode III) på stedet. I nordsiden af den overpløjede storhøj fandtes to gruber fra ældre jernalder.

1978 Kulstof 14 datering
Journal nr.: A5808
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1978 Analyser af materiale
Journal nr.: A5808
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-42
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1978 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2224/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Små guldfragmenter fundet i Lusehøj.

1985 Antropo-/odontologisk analyse
Uspecificeret institution
Antropologiske undersøgelser.

1985 Analyser af materiale
Uspecificeret institution
Antropologiske undersøgelser.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bevoksningen består af et meget tyndt og tæt nedgravet lag græs med enkelte vilde roser. En række kampesten rundt ved foden. Højen beskadiget på hele den S-lige halvdel af højen ved at husdyr har travet rundt om højen. Da højen jo som bekendt er en retablering af en nedpløjet høj, har jeg ikke påtalt det, men der bør nok foretages en genbesigtigelse om et par år. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn retableret høj, der er verdensberømt p.g.a. Fyns Stiftsmuseums store udgravning i 1970'erne. Bevoksning: 1985: Græs

1998 Museal grafisk eller digital dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0021
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0021
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)