Karlshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160101-7

Fredningsnr.
25117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Beskrivelse 1948: Høj, "Karlshøj", ca. 1,5 x 10 m. Beskrivelse 1959: Høj, "Karlshøj", 1,3-1,6 m høj, 10,5-11 m i øst-vest, 6-6,5 m i nord-syd. Ret stejle sider mod nord og syd, jævnere mod øst og vest. Firsidet afpløjet. Bevokset med græs og gyvel, i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Karlshøj". Overpløjet Høj. Højde c 7'. Udgravet. Deri fundet en større Stendynge gennem hele Højen; under denne et itubrudt Lerkar, i hvilken ikke erindres at have været Indhold. Bevoksning: 1988: Græs

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Høj, "Karlshøj", 1,5 x 10 m.) tingl. 24/2 1949

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nu er det nævnte parti, 1 ½ x 10 m, urørt. [[FM 24/2 49.]] Bevoksning: 1988: Græs

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1367/59
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, "Karlshøj", 1,3-1,6 m høj, 10,5-11 m i øst-vest, 6-6,5 m i nord-syd. Ret stejle sider mod nord og syd, jævnere mod øst og vest. Firsidet afpløjet. Bevokset med græs og gyvel, i ager.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj "Karlshøj". Som beskrevet, dog ingen gyvel. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk udsigt, bl.a. mod Himmelbjerget. Bevoksning: 1988: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, gyvler og lidt brændenælder.

Litteraturhenvisninger  (0)