Svinbohøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160102-1

Fredningsnr.
241214

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj, 15 m i diameter, 2 m høj. I højen findes en vandbeholder af beton. Den er ikke omfattet af fredningen, men må kun fjernes under arkæologisk tilsyn.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Svinbohøj" Højde c 8'; Diam c 45'. Beplantet. Ellers vel bevaret. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Toppen Cementbeholder, ellers velbev.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Svinbohøj", helt ødelagt af vandbeholder.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, aflang. 1,5 - 2 m. høj. Beliggende i skel til skov. I midten af højen er nedgravet en vandbeholder bestående af betonringe på 1 m i diameter. Det er svært at sige, hvor meget ud over det centrtale parti af højen der er ødelagt, men umiddelbart synes mindst 2/3 af højvolumen at være bevaret. Ved NV hjørnet ligger i skellet til skov, henkastet en større dynge marksten. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov op til ager. Som tidligere beskrevet er højen ødelagt af vandbeholder. Bevokset med løvtræer - overvejende bøg. Sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)