Sorring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160102-24

Fredningsnr.
24126

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1894, Købt Afmærk.: 1896, ved Lieutn. Lassen. Runddysse eller langdysse i aflang høj, 4 x 12 x 20 m; SV- randen overpløjet, N-siden noget afgravet. Stenkamret måler 1,2 x 2,5 x 0,8-1,1 m. Overliggeren måler 1,2 x 1,5 x 2,2 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj. Højde 12'; Diam: NV-SØ 60', NØ-SV 35'. Den nordøstlige Side afgravet for at give Plads for et Stendige. Den sydvestlige Rand overpløjet; i Højens sydlige Side ses et Par Randsten. Udgravet ved en stor Gravning i Midten med Udkastning mod S. I Udgravningen ses et Stenaldersgravkammer med Længderetning N-S. Længde 7' 5''; Højde 4' 5''; Bredde ved Endestenen: foroven 2' 2'', forneden 3' 5''. Længdesiderne bestaar hver af 2 kløvede Sten; den nordlige Ende er lukket med en ligeledes kløvet Sten, medens Kammerets Sydside berænses af en 1' 2'' høj Sten, saa at der mellem denne og Overliggeren dannes en 2' 4'' høj 1' 9'' bred Aabning. Sidevæggen mod Ø Skraaner stærkt indad foroven. Størstedelen af Kammeret er dækket af en 2' 8'' høj, 4' 6'' bred, 6' 6'' lang Overligger med en stor kløvet Flade ned ad mod Kammeret. Mod S. og V. er større Stykker af Stenen afkløvet, saaledes at Kammerets sydlige Del nu er udækket. (Se Tegning). Ved Udgravningen fandtes i Højens sydlige Side en mandslang Stenkiste, hvori en Broncenaal med spiralrullet Hoved samt 2 Spiralarmringe af Bronce. Højen er fredet. [[FM 17/8 94.]]

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 4 x 12 x 20 m; sydvestranden overpløjet, nordsiden noget afgravet. Stenkamret maaler 1,2 x 2,5 x 0,8 - 1,1 m. Overliggeren maaler 1 x 1,5 x 2,2 m. F. M. 17/8 1894 MS.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1998 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, en stor birk og enkelte mindre graner. Højen afgræsses af får.

Litteraturhenvisninger  (0)