Drengehøi
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080205-21

Fredningsnr.
38136

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Syd for Glamsbjerg og med udsigt over Helnæsbugten ligger en samling af Danmarks største og mest imponerende gravhøje. Kun fire høje kan ses i dag (Buskehøj, Bohøj, Drengehøj og Lusehøj), men på disse morænebakker med udkig over Helnæs Bugt har tidligere tronet mange andre høje. Navnet Drengehøj hænger sammen med et sagn, der fortæller, at man i oldtiden ofrede drengebørn til guderne på højen, mens kvinderne så skrækslagne til fra Kvindehøj (eller Skrigedals Banke) ca. 600 m mod nordvest
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/8 1897, Jens Find Rasmussen Diplom (i ramme). Afmærkn.: MS 1925, J. Raklev. En høj, "Drengehøj", 7,50 x 26,50 m. I toppen en dyb grav- ning; siden mod syd noget beskadiget.
Undersøgelsehistorie  (17)
1841 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 226/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1846 Privat udgravning
Journal nr.: 550i
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gennemgravet 1846" iflg. tekst til Topp og Hempels kort fra 1860.

1897 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøj "Drengehøi", nu 25' høj, fra Øst til Vest 78', fra Nord til Syd kun 55', Tværmaal, paa Grund af at Høien er afgravet mod Syd. Foroven i Høien en 6' til 8' dyb Udgravning. Fredlyst.

1938 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 226/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Offer Jensen skulle have afdækket et lergulv ved Drengehøj og dækket det til igen. I samme sag er vedlagt et foto af en skålsten, kløvet og udhulet til vandingstrug, som skulle være en af randstenene fra højen. Dette trug stod (1935) i en gård i Høed. Den anden halvdel af skålstenen skal befinde sig på en gård i Skårup (Dreslette sogn). På fotoet ses indhugget årstallet 1841.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj, "Drengehøj", 24' x 85'. I toppen en dyb afgravning; siden mod syd noget beskadiget. Fredl. 27/8-1897.

1976 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 2226
Odense Bys Museer
Oplyste at han havde en sten med skåltegn i gærdet til ejendommen. Stenen skulle stamme fra Drengehøj.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 7,5 x 28,0 x 22,0 m. Ø-siden af højen er bevokset med buske, resten ligger i græs. Højen har meget stejle sider, hvilket især mod S giver problemer, fordi højen er så løs i kødet, at der er fare for nedskridning, hvis man kravler op. Der ses stadig eftergroede sammenskridninger her. I toppen en gammel skade. En 2 m. dyb grøft, der er gravet diagonalt gennem højtoppen i Ø/V-lig retning. Grøften måler 1 m. i bredden i bunden, 4-5 m. bred i toppen og er ca. 2 m. dyb. Bør plejes. ** Seværdighedsforklaring ** Stor og flot høj, der ses viden om, men ligger midt på en mark.

1986 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 6230
Fyns Stiftsmuseum
Ved pløjning var lodsejeren stødt på en del af randstenskæden udenfor højen.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6230
Fyns Stiftsmuseum
Ud fra den opdukkede randstenskæde, har højens diam. været ca. 40 m. Fredningen ønskes derfor udvidet til at omfatte arealet indenfor dette mål, samt en restaurering af sydsiden af højen samt det gl. plyndringshul i toppen (fra 1846). I FSM-sognebeskrivelsen omtales skåltegn på en randsten, j.nr. 2226.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 6230
Fyns Stiftsmuseum

1987 Genstand givet til museum
Journal nr.: 2226
Odense Bys Museer
Stenen med skåltegn blev afhentet af OBM inden ejendommen blev solgt.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0021
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)