Norup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160103-13

Fredningsnr.
23124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 25 m. Randene noget tilpløjede, ellers velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middestor Høj. Den nordøstlige Rand afgravet et Stykke op. Ellers tilsyneladende vel bevaret. Ikke beset. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 25 m. Randene noget tilpløjede, ellers velbevaret. tingl. 21/2 1949

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Toppen let affladet. Dog: bemærk de afvigende dimensioner. Hvis de skyldes for nærgående pløjning (siderne er meget stejle), er det længe siden. ** Seværdighedsforklaring ** Danner sammen med 2312:5-8 en smuk højrække med storslået beliggenhed. Noget af opvæksten bør måske fjernes. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i ager. Bevokset med græs og hybenkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)