Gammeltoftshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160103-21

Fredningsnr.
231210

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Gammeltoftshøj", 3 x 18 m, i toppen nedgravning og i NV. afgravning. Græs- og kratbevokset.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gammeltoftshøj". Høj. Højde c 11'; Diam c 50'. I SV. er der taget Fyld, hvorved Siden her er forstyrret en Del. I Toppen er en større Nedgravning, der fortsætter sig mod SØ som Afskrælning. Mod NV en Del af Højen borttaget. Nordøstsiden vel bevaret. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Gammeltoftshøj", 3 x 18 m, i toppen nedgravning og i NV afgravning. Græs- og kratbevokset. tingl. 21/2 1949

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Gammeltoftshøj". Som beskrevet. Dog stejlt afskåret mod V og kun svag nedgravning i toppen. Der henligger en del større og mindre sten nederst på højen (ældre). Mod S er i højfoden nedgravet et foderskjul opbygget i rafter og eternit (ældre). ** Seværdighedsforklaring ** Set i sammenhæng med 2312:9-13 smuk højsamling (hvis bevoksning udtyndes). Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i ager. Højen er bevokset med græs, en stor bøg samt buskads langs foden især mod øst og syd. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)