Bjærghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160103-30

Fredningsnr.
231129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Bjergehøj", 2,5 x 9 m, beliggende på skråning. Noget afgravet. særlig mod vest.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Middelhøjde c 11 ½'; Diam 52'. Beliggende paa en lidt mod Ø nedad skraanende Flade. Højens Top er affladet. Mod SV er Randen afgravet i Højde 4 ½'; mod SØ ubetydelige Skridninger. Ellers særdeles vel bevaret. Egnet til Fredning. [Sb.] 30-31. […] føre Navnet "Bjærghøje".

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bjergehøje", 2,5 x 9 m, beliggende paa skraaning. Noget afgravet, særlig i vest. tingl. 21/2 1949

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i ager. Fundet som beskrevet. Bevokset med græs og enkelte løvtræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)