Gjern
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160103-49

Fredningsnr.
231117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 2/3 x 18 m. I nordsiden mod toppen en smal rende. Lyng- groet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde c 10 ½'; Diam c 50'. Over Toppen en 6' bred, 2 ½' dyb Rende i Retning N-S. Egepurrer og Smaabirk. Lynggroet i Lyng.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3,65 x 18 m. ]]Over[[ [[I nordsiden mod]] toppen en ]]bred[[ [[smal]] rende. Lynggroet i ]]lyng[[ [[plantage]]. tingl. 21/2 1949

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1960 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1219/60
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med bøgetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)