Dynæsvold
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-38

Fredningsnr.
251126

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dynæs voldsted. Voldstedet består af en ca. 11 m høj firesidet jordbanke, ca. 57 m lang mod nord og 58 m lang i syd, ca. 68 m i vest og 59 m i øst. Af de tidligere vold- grave findes der endnu en tildels vandfyldt sænkning på den sydlige side. Borgens udbygninger har ligget nord for banken på et lavere, jævnt terræn, der nordligst begrænses af en sænkning ved ejerens hus. Voldstedet ligger på en odde i Julsø ved Laven. Matr.nr. 6c: Dynæs voldsted, i skellet til Laven mark, matr.nr. 1e.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dynæsvold". Firsidet Banke (Ø 182'; S 167'; V 192' N 163') Højden er 28'; toppens Udstrækning Ø-V godt 100'. I Toppens Flade er der gravet i 40's Diam. C 7' dybt; heri ses Mursten, et enkelt Sted tillige Grundsten. Mod NNV en stor Udgravning fra Top til Bund, smal i Bunden; foroven 22', der skærer sig dybt ind. Ø. for Volden er en flad (5' dyb) Sænkning i Terrænet, begrænset mod Ø. ud mod Søen af en lav Forhøjning; Sænkningen staar ikke i Forbindelse med Vandet. Paa de øvrige Sider er der det naturlige bølgede Terræn. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1901 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Dysnæs Voldsted". Beskrivelse og mål se blå kort og opmåling i 53 - 6829. Omgivet af juletræer indtil hegn ca. 2. fra voldstedet i Ø, S og V. De yngste burde være fjernet (jvf. Fredningsnævnskendelse af 19.10.1987). ** Seværdighedsforklaring ** Ganske flot i sig selv, offentlig adgang og efter dk. forhold overdådig smuk beliggenhed. Juletræer må væk. jvf. 53-6829. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted. Beliggende i have. Bevokset med et løvtræ i SV, lidt krat på sydsiden og nordsiden samt brændenælder og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)