Askhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-39

Fredningsnr.
25115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Linå Vesterskov. Høj, "Askhøj", 2,5 x 20 m, velbevaret i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Askhøj". Paa Toppen af en naturlig Banke Rester af en middelstor Høj, udgravet ved en stor Fordybning i Midten med Udkastning mod N. Bevoksning: 1988: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Høje: Nordl. noget ødel. af Hønsegaard, sydl. velbev., i Skov. Begge middelstore.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Askhøj", 2,5 x 20 m, velbevaret i skov. tingl. 21/2 1949

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordlige (u.nr. paa mb. 2511) er en nat. Bakke. [[Jfr. 592/66]]

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, Askhøj. Beliggende på skråning (ca. mål). I højens oveflade ses enkelte marksten. Over højens østre side går en sti. Iøvrigt velbevaret. Bevoksning: 1988: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løvtræer. Sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)