Grønhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-98

Fredningsnr.
241130

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/2 1949 8/5 1973, på 3æ. Høj i skel, 2 x 15 m, noget ødelagt ved gravning. Matr.nr. 3a, Skellerup Nygårde: Høj i skel til matr.nr. 3æ af Hårup.
Undersøgelsehistorie  (10)
1890 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 52/1992
Silkeborg Museum
Fund af en lille bredægget flintøkse af brunt flint.

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. Højde c 13'. Tilbage staar kun en Midtstribe i Retning Ø-V paa 3-6's Bredde foroven hvorfra Siderne jævnt skraaner nedad. Den danner en Del af Skellet mellem Haarup og Skjellerup, der derfra forsætter sig mod Ø og V. Den øvrige Del af Højen er dels bortkørt dels udpløjet. Bevoksning: 1988: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydl. Halvdel ryddet; Resten ødel. ved Gravning.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m, noget ødelagt ved gravning. tingl. 21/2 1949

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skelhegn. Største længde NS. Højde i vest ca. 2,2 m, i øst ca. 3 m. Gl. punkt i top. Vestsiden står stejlt, østsiden præget af store forgravninger. Der pløjes sine steder op på højfoden, svært at se p.g.a. sne (fra gl. tid er en betydelig del af højen bortpløjet.) Bevoksning: 1988: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1990 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 52/1992
Silkeborg Museum

1990 Genstand givet til museum
Journal nr.: 52/1992
Silkeborg Museum

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skel mellem ager og skov. Meget ødelagt af gamle gravninger særligt mod nord (som tidligere beskrevet). Bevokset med to egetræer, hæg og anden lav opvækst.

Litteraturhenvisninger  (0)