Haarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-101

Fredningsnr.
241131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,5 x 21 m. Toppen, Ø- og V-siderne afgravet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde c 14' Diam 62'. Mod Ø taget Fyld, hvorved der er fremkommet en Indskæring paa 16's Bredde, 14' ind i Højen. Mod SØ en Indskæring paa 7 ½' Bredde 8' ind. Mod N. en stor Del af Højen afgravet, Resten overpløjet; mod NV en større Skridning. Udgravet for Museet Juni 1894. Se Beretnings Nr. 1. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

1894 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hele Toppen bortgravet og udkastet; Vestsiden bortskaaret.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,5 x 21 m. Toppen, øst- og vestsiderrne afgravet. tingl. 21/2 1949

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skelhegn. Den del af højen der ligger nordvest for skellet er helt bortgravet (vel ca. 1/3 af højen). Længde på tværs af skellet ca. 10 m på langs ca. 22. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beliggende i skelhegn med græsmark på hver side. Højen er bevokset med græs, en eg, birk og nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)