Skjellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-133

Fredningsnr.
241129

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1905, gdr. Anton Jensen. Diplom Høj, 2,5 x 18 m. Toppen affladet, mod N noget afgravet. Skridninger mod S og V.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 8'; Diam 48'. Toppen affladet. Mod N. taget en Del Fyld. Flere Fordybninger mod Ø; Skridninger mod S. og V. Overfladen i det hele en Del forstyrret. [[Fredet. 24/10 05.]] Bevoksning: 1988: Løvkrat

1905 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 18 m. Toppen affladet, mod nord noget afgravet. Skridninger mod syd og vest. F.M. 24/10 1905

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, en del forgravet i top, I Ø siden dybt indhak. Danner i NØ enden af fyrrehegn. SØ for højen er for nylig plantet gran med hegn 1 m fra højfoden. ** Seværdighedsforklaring ** Meget smuk udsigt mod S og Ø. Bevoksning: 1988: Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skovstykke lige udenfor hegnet ind til Jyllandsringen. Fundet som beskrevet med ujævne sider. Højen er tæt bevokset med hyben og træer overvejende løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)