Voldtofte Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080205-48

Fredningsnr.
38144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 25 m i diameter med flad top, 1-1,5 meter høj. På højen findes et par stolper fra et bænke- eller bordarran- gement. I højens østside et par sten, der markerer hulve- jen, som går langs højens østfod. Skovbevokset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1976 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca, 25 meter i diameter med flad top, 1-1,5 meter høj. På højen findes et par stolper fra et bænke- eller bordarrangement. I højens østside et par sten, der markerer hulvejen, som går langs højens østfod. Skovbevokset.

1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1726/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: 543
Fyns Stiftsmuseum

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen ligger ved en hulvej. Helt dækket af visne blade. Der gror 5-6 bøgetræer på den - heraf 2 på selve toppen. Rester af 2 gamle træstød. En del selvforyngelse på vej op. Det i beskrivelsen omtalte bordarrangement er forsvundet. Den nævnte sten i Ø-siden er der stadigvæk. Højen ligger ud til skovbrynet. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)