Mollerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-174

Fredningsnr.
241167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,20 m fra vest, 1,40 m fra nord, 2,60 m fra øst, 1,70 m fra syd x 26 (N-S) - 24 m. Flad - formentlig affladet - top, diam. 14 m. Midt på topfladen, dog lidt forskudt mod øst, findes en lille jordhøjning 1 m høj, diam. 3 m. Højningen er utvivlsomt fylddynge fra en gravning, og den er ikke medregnet ved højdeangivelsen ovenfor. Vest for den lille højning findes en sænkning i topfladen, diam. 3 m, dybde 0,60 m. En ganske lille fylddynge ligger vest for sænkningen. Bevokset med løvtræer og buske, i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1963 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3330/63
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1963 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,20 m fra vest, 1,40 m fra nord, 2,60 m fra øst, 1,70 m fra syd x 26 (N-S) - 24 m. Flad - formentlig affladet - top, diam. 14 m. Midt på topfladen, dog lidt forskudt mod øst, findes en lille jordhøjning 1 m høj, diam. 3 m. Højningen er utvivlsomt fylddynge fra en gravning, og den er ikke medregnet ved højdeangivelsen ovenfor. Vest for den lille højning findes en sænkning i topfladen, diam. 3 m, dybde 0,60 m. En ganske lille fylddynge ligger vest for sænkningen. Bevokset med løvtræer og buske, i skov. J. 3330/63 om fredningen.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Flad høj. Som beskrevet med forgravet topflade. På kanten af stejlt bakkedrag. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj i skov. Bevokset med løvtræer og liljekonvaller. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende højt i terrænnet pga. tidligere grusgravning omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)