Storehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160106-1

Fredningsnr.
241215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Storehøj", beliggende højt på skråningen af en bakke. 3 x 20 m. Kløf- tet ved gennemgravninger, stejlt afpløjet, S-siden borttaget tildels.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Storehøj". Beliggende højt paa Skraaningen af en naturlig Bakke. Højde 12-17'; Diam 75'. Højen er gennemgravet i Retning SØ-NV med en 14' bred Indskæring gennem hele Højen i Dybde fra 6-12'. Her fandtes 1893 60-70 Ravperler af forskellig Størrelse. I Indskæringens Sydside centralt i Højen ses mange Sten c 5-12'' store i et Lag af c 3's Tykkelse under Højens Top. Tidligere er fundet Broncesager, formentlig et Sværd.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helt kløftet og Sydsiden bortgravet. Siderne stejlt afpløjede.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Storehøj", beliggende højt paa skraaningen af en bakke. 3 x 20 m. Kløftet ved gennemgravninger, stejlt afpløjet, sydsiden tildels borttaget. tingl. 24/2 1949

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med to egetræer, buske, gyvler, krat, lyng og græs. Meget stor og meget ødelagt høj. Beliggende i skovstykke i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)