Bredhøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160108-2

Fredningsnr.
24101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj, "Bredhøj", 3,3-3,9 m høj, 28-29 m i nord-syd, 34-35 m i øst- vest. (Et lille stykke af sydsiden afskåret ved vejanlæg, og terrænet er her sænket ca. 0,5 m, hvorved højen syner højere fra denne side). Stor, ret plan topflade, temmelig stejle, lidt ujævne sider. Den søndre højfod - der går lidt ud på en langs vejen løbende cyklesti, er fæstnet og markeret ved en række tætstillede, mindre kampesten, til dels hvidmalede. Højen er bevokset med lyng og græs samt et par træer mod nordvest. Højen ligger i fredet, græs- klædt område, åbent ud mod vejen mod syd, på de andre sider omgivet af et ståltrådshegn og umiddelbart inden for dette et naturhegn. Det fredede areal (incl. højen) har en største længde langs vejen i øst-vest på 53 m og en stør- ste bredde i nord-syd på 30 m. Restaureret 1960. NMI: "Bredhøj", 3 x 25-30 m. I top et hul, 10 m br. 1,25 m dybt, nu eftergroet. Gl. gravning ved fod mod NV. Foden mod S og Ø stejl uden bevoksning. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, endnu c. 10 F. høi, men oprindelig nogle Fod høiere; dybt udgravet i Midten og sikkert væsentlig forstyrret. Bevoksning: 1989: Græs, Lyng og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor, fladtoppet høj som beskrevet i fredningstextt. I Ø- og navnlig V-siden to færdselsslidtager i form af indtil 0,3 m dybe, rendeformede stier, tydeligvis tildels forårsaget af knallertkørsel op over højen ( der sås helt friske knallertspor både i bruddene og i græsset Ø og V for højen). Knallertkørslen bør forhindres, fx ved opsætning eller udlægning af en række bøge- eller andre træstammer langs S-kanten af den grønning, på hvilken højen ligger. Bevoksning: 1989: Græs, Lyng og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt og bevokset med enkelte helt små løvtræer. Det fredede areal omkring højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)